Foto


MNT001
Detaily


Režie:
Štěpán Pech

Producenti:
Marek Dusil 
Jakub Vacík


Kamera:
Šimon Dvořáček
Stanislav Adam 


Střih:
Jan Daňhel

Koprodukce:
filmsomnia (SK)
Česká televize


Vývoj i výroba filmu
byly podpořeny
Státním fondem
kinematografie.


Chybění
celovečerní dokument
2022


Film je biografickou sondou do života a díla umělce Jana Mančušky, který zemřel v roce 2011 ve věku 39 let poté, co se významně prosadil v kontextu současného světového umění. Pozpátku vyprávěný příběh Mančuškova života jej exponuje v mnoha polohách ukazujících jak  uměleckou brilanci, tak filosofický rozměr jeho práce, ale také lidskou vřelost, humor i noblesu.