Mannschaft


Atestace / CredentialingSYNOPSIS / SYNOPSE
A day before Christmas Eve, a young, inexperienced doctor starts his first night shift on his own. All of his more skilled colleagues have left to spend some time with their families. There are no signs which would indicate that this calm night will change into a struggle for not only a child's life, but also a professional and personal credentialing. The psychological drama of a young doctor, who has just started his career, refers to a real case from 2017 and draws attention to the alarming situation in the Czech healthcare system. /
V předvečer vánočních svátků nastupuje mladý nezkušený lékař na svou první noční službu. Zkušenější kolegové odcházejí k rodinám a nic nenasvědčuje tomu, že se klidná noc stane bojem o dětský život a profesní i osobní atestací.

DIRECTED BY / REŽIE
Jan Hecht

WRITTEN BY / SCÉNÁŘ
Jan Hecht, Tomáš Hecht

CINEMATOGRAPHY / KAMERA
Tomáš Kotas

PRODUCED BY / PRODUCENT
Marek Dusil

EDITED BY / STŘIH
Jakub Jelínek

SOUND & MUSIC BY / ZVUK A HUDBA
Kryštof Blabla

ART DIRECTOR / SCÉNOGRAFIE
Marek Špitálský

STARRING / HRAJÍ
Vladimír Pokorný
Josefína Krycnerová
Barbora Bočková
Daniela Kolářová
Jaroslav Dušek
Marika Procházková
Cyril Drozda
David MatásekRUNTIME | RELEASE
short fiction, 20 minutes, 3.3.2023(Pragueshorts)


IN CO-PRODUCTION WITH / V KOPRODUKCI
FAMU
Czech Television / Česká televize


SUPPORTED BY / S PODPOROU
Czech Film Fund / Státní fond kinematografie

FILM STILLS / FOTO Z FILMU

MNT002