Mannschaft


Chybění / You Will Never See It All
SYNOPSIS / SYNOPSE
This poetic, visually refined documentary builds an intimate tribute to the most successful Czech artist of the early millennium. Ján Mančuška died tragically at the age of 39. He exhibited at MoMA and the Centre Pompidou, but did not achieve comparable fame in his homeland. The vast body of work he left behind is united by the principle of absence - what is not in the work of art speaks with surprising intensity. Director Štěpán Pech approaches Mančuška's portrait in the same way, tracing the boundaries of his intimate, family life and cultural landscape with the missing centre. This unexpectedly cathartic and long-overdue debut won an award at the Jihlava IDFF 2023. /
Poetický, obrazově vytříbený dokument staví intimní pomník nejúspěšnějšímu českému umělci začátku milénia. Ján Mančuška zemřel tragicky ve svých 39 letech. Vystavoval v MoMA i Centre Pompidou, ale ve své domovině se srovnatelného věhlasu nedočkal. Rozsáhlé dílo, které po sobě zanechal, spojuje princip chybění – to, co v obraze není, promlouvá s překvapující intenzitou. Stejným způsobem k Mančuškově portrétu přistupuje i režisér Štěpán Pech, když obkresluje hranice jeho intimního, rodinného života a kulturní krajiny s chybějícím středem. Nečekaně katarzní a dlouho doznívající debut si vysloužil cenu na MFDF Jihlava 2023.

DIRECTED BY / REŽIE
Štěpán Pech

CINEMATOGRAPHY / KAMERA
Stanislav Adam

PRODUCED BY / PRODUCENTI
Marek Dusil, Anna Mach Rumanová

EDITED BY / STŘIH
Jan Daňhel

SOUND BY / ZVUK
Michal Horváth

MUSIC BY / HUDBA
Jonatan Pastirčák

CHOREOGRAPHY / CHOREOGRAFIE
Petra Hauerová

RUNTIME | RELEASE
 documentary, 82 minutes, 26.10.2023 (Ji.hlava IDFF)
distribuční premiéra: 7.12.2023

distribuční list


IN CO-PRODUCTION WITH / V KOPRODUKCI
filmsomnia
Česká televize
RTVS Rozhlas a televízia Slovenska


SUPPORTED BY / S PODPOROU
The Czech Film Fund / Státní fond kinematografie
The Slovak Audiovisual Fund / Audiovizuálny fond
Eurimages
Prague Film Fund / Pražský audiovizuální nadační fond


SELECTIONS
Ji.hlava International Documentary Film Festival - Opus Bonum - Best World Debut Award

FILM STILLS / FOTO Z FILMU
MNT004