Mannschaft


Konzerva / The CanSYNOPSIS / SYNOPSE
Experimentální filmová koláž využívající postupy dokumentárního, hraného a animovaného filmu. Prolínající se stopy mizejícího dětství a hanáckého folkloru autorka zaznamenává na 16mm filmový materiál, a konzervuje tak vybrané motivy, které pozvolna, avšak nenávratně opouštějí naši současnost.
/
This experimental film collage makes use of documentary, fiction and animated film techniques. The fading traces of childhood are mixed with the folk culture of the Haná region, all of it shot on 16mm film. The filmmaker thus preserves her chosen motifs, which are slowly but irrevocably disappearing from the present day.

DIRECTED, WRITTEN & EDITED BY /
REŽIE, SCÉNÁŘ A STŘIH
Lucie Hecht

CINEMATOGRAPHY / KAMERA 
Lucie Hecht, Jan Hecht

PRODUCTION / PRODUKCE
Marek Dusil

SOUND BY / ZVUK
Miroslav Chaloupka

STARRING / ÚČINKUJÍ
Helena Buiglová
Tomáš Borůvka
Eliška Raiterová


RUNTIME | RELEASE
short experimental, 14 minutes / krátký experimentální, 14 minut, FAMU,  2017

SELECTIONS / FESTIVALY Ji.hlava International Documentary Film Festival 2017 - Best Czech Experimental Documentary Film Award
Marienbad Film Festival 2018

FILM STILLS