Mannschaft


Konzerva / The Can
SYNOPSIS / SYNOPSE
Experimentální filmová koláž využívající postupy dokumentárního, hraného a animovaného filmu. Prolínající se stopy mizejícího dětství a hanáckého folkloru autorka zaznamenává na 16mm filmový materiál, a konzervuje tak vybrané motivy, které pozvolna, avšak nenávratně opouštějí naši současnost.
/
This experimental film collage makes use of documentary, fiction and animated film techniques. The fading traces of childhood are mixed with the folk culture of the Haná region, all of it shot on 16mm film. The filmmaker thus preserves her chosen motifs, which are slowly but irrevocably disappearing from the present day.

DIRECTED, WRITTEN & EDITED BY /
REŽIE, SCÉNÁŘ A STŘIH
Lucie Hecht

CINEMATOGRAPHY / KAMERA 
Lucie Hecht, Jan Hecht

PRODUCED BY / PRODUKCE
Marek Dusil

SOUND BY / ZVUK
Miroslav Chaloupka

STARRING / ÚČINKUJÍ
Helena Buiglová
Tomáš Borůvka
Eliška Raiterová


RUNTIME | RELEASE
short experimental, 14 minutes / krátký experimentální, 14 minut 
2017

SELECTIONS / FESTIVALY Ji.hlava International Documentary Film Festival 2017 - Best Czech Experimental Documentary Film Award
/
MFDF Ji.hlava 2017 - Ocenění za Nejlepší český experimentální dokumentární film
Marienbad Film Festival 2018

FILM STILLS